Ik heb voor thuisverpleging gekozen omdat ik hier veel
voldoening uit haal. Mensen zo lang mogelijk in hun vertrouwde
omgeving kunnen laten, vind ik iets heel belangrijk.
Samen zoeken naar oplossingen om dit te verwezenlijken.
De band die je krijgt met de zorgvrager en zijn familie,
is onbeschrijfelijk. Want voor zorg op mensenmaat,
moet je bij thuisverpleging PajotZen zijn.

– Mathieu –