• Permanent bereikbaar 24/24 – 7/7.
  • Wij hebben onze eigen wachtdienst waar je steeds terecht kunt.
  • Wij passen onze verzorging aan jou planning.
  • Zorg op mensenmaat.
  • Vaste verpleegkundige op vast tijdstip.
  • Onze zorgen verlopen met orde en netheid.
  • Wij bieden een totaalzorg: kleine taakjes nemen we er wel even bij
    (rolluiken optrekken, koffiezet aanduwen, …).

Onze diensten:

Diabetes

Diabetes is een aandoening die gekenmerkt
wordt door een te hoog suikergehalte
in het bloed. Vroeger sprak men ook wel eens
van suikerziekte dewelke kan optreden
in 2 verschillende vormen.
Hierbij is een professionele opvolging zeker
aangeraden. Zo kunnen wij u suikerwaarde
controleren, insuline toedienen, samen opvolgen
met je behandelende arts of
ziekenhuis.