• Permanent bereikbaar 24/24 – 7/7.
  • Wij hebben onze eigen wachtdienst waar je steeds terecht kunt.
  • Wij passen onze verzorging aan jou planning.
  • Zorg op mensenmaat.
  • Vaste verpleegkundige op vast tijdstip.
  • Onze zorgen verlopen met orde en netheid.
  • Wij bieden een totaalzorg: kleine taakjes nemen we er wel even bij
    (rolluiken optrekken, koffiezet aanduwen, …).

Onze diensten:

Palliatieve zorgen

Wij begeleiden patienten in hun laatste
levensfase. We staan hierbij ook de familie bij.
Multidisciplinaire zorg is hier noodzakelijk.
We gaan hiervoor zorg plegen met
verschillende disciplines.